Entreprenad

EM Platt AB erbjuder bara de bästa produkter!

Hos oss på EM Platt AB är det viktigt med miljö- och kvalitetstänkande! Därför är vi medlem i BKR som är kontrollinstans för våtrum vilka säkerställer att personalen är utbildad och använder godkända konstruktioner. De arbetar även med årlig kvalitetsöversyn av behöriga företag och behörighetsbevis utfärdas årligen. Ni som kund skall veta att EM Platt AB i möjligaste mån använder de modernaste, effektivaste och mest miljövänliga alternativen och att plattsättare från EM Platt AB samt våra underleverantörer är behöriga för våtrumsarbeten enligt BKRs branschregler.